Europas osynliga ansikten (Paneldebatt )

Europas osynliga ansikten

Paneldebatt på Moderna museet Malmö. Del av serien
OUTSIDE INSIDERS – Pluriculturalism in Contemporary Art and Culture

Datum: 30 november 2015
Tid: 15:00-17:00

”Det som ersätter osynlighet är en slags noggrant regulerad, segregerad synlighet.”
Stuart Hall
 
Plurikulturalism – inte bara en pluralism på gatan, utan i medvetandet.
 
Paneldebatten på Moderna museet den 30 november ifrågasätter romer i Malmös särskilda “segregerade osynlighet” och resonerar kring visioner och möjligheter för en ny plurikulturalism. Romer är fortfarande en av de mest demoniserade och “osynliga” folkgrupperna i Europa. Den finansiella och politiska krisen, som delar Europa, gör deras situation svårare än under de senaset årtiondena. Detta projekt är en del av en serie av pågående workshops, paneldiskussioner och konstverk som ifrågasätter denna “osynlighet” och skapar ett annorlunda samtal om en “plurikultural” kultur.
 
Det nya begreppet plurikulturalism rör sig bortom multikulturalism när det, trots attacker av förakt i den sociala verklighet där kulturer lever sida vid sida, påpekar att det finns en vidare verklighet som vi alla är medvetna om och omedvetet erkänner: att vi alla lever våra liv som individer, kombinerande en pluralism av kulturella beteenden, stilar, moden, teorier, media och även kulturella vanor. Vi klär oss i en blandning av folklore, franskt-italienskt-nordiskt och hip-hop, vi tittar på amerikanska musikvideor, brittiska såpor och en röra av nyhetskanaler, och äter alla typer av nationella och fusion cuisines. Vi skriver på ett och ett halvt till två språk… Pluralismen kan inte gömmas, glömmas bort eller förnekas. Den finns inte bara på gatan, utan även i våra medvetanden.
 
Måste den nya “mänskliga kulturens predikamentet” vara en stuvning av den amerikanska “smeltdegeln”? Eller blir det en bantustanisation av kulturer, som de ursprungliga Little Italies, China Towns och segregerade pakistanska, indiska, romska och judiska samfund i London eller New York? Eller måste vi leva med den franska upplysningens arv av rationell “universalism” med all sina nivellerande eurocentrerade undermeningar? Eller är vi begränsade av den tysk-nordiska-US-versionen med “konsensus” – som Habermas beskrev som en möjlighet för den moderna “ideala språksituationen”; och Rawls, eller kanske oavsiktligt, men korrekt, kallat “ignoransens slöja”: det skräckinjagande skylandet av divergens från majoritetens kraftfulla och förtryckande konformism? Finns det inte en ny form för pluralistisk kulturell medvetenhet, vana och aktivitet som vi bär med oss? När vi möter hot, rädsla och gammalt hat, plurikulturalism erbjuder en ny diskurs.
 
Plurikulturalism har en stor potential, dagens verklighet har ett annorlunda ansikte, ett fult ansikte med segregerad visibilitet. I det konventionella är du färgad av vem du är och vart du kommer ifrån, med litet eller inget understöd från dit eget samhälle, som föraktar och hatar dig vid första tecken på succé.
Varför finns det så få roma- och resande konstnärer? Ignoransens kultur på båda sidor. De flesta människor i samhället har ingen aning om hur högt mentalt pris de flesta individer från dessa folkgrupper måste betala för att göra något utanför deras egen kulturs normer och samtidigt vara osynlig i den konventionella kulturen och dess institutioner. Plurikulturalism kan och borde vara ett svar på detta. Tråkig nog är segregerad visibilitet dagens förnedrande norm.
 
Den här panelen dyker upp i slutet av en process där ett konstverk har skapats, som skall presenteras på en offentlig plats i centrala Malmö, baserat på ett arbete av romska brittiska samtidskonstnärerna Damian Le Bas och Delaine Le Bas. Konstverket uppstod som ett romskt initiativ och är gestaltat så att det skall engagera större delar av samhället i en dialog om romsk frågor i staden, Sverige och i Europa sin helhet. Processen med konstnärernas arbete i det offentliga rummet har utvecklats under en period när konstnärerna vistats och arbetat i Malmö veckorna innan paneldiskussionen. Det utgör en passande kontext för diskussionen. Verket består av ett associationsrikt mixed-media-collage som inkluderar broderi och textelement.
 
Talare/paneldeltagare: Damian Le Bas (Worthing), Delaine Le Bas (Worthing), Erland Kaldaras (Roma Cultural Centre, Malmo), Håvard Arnhoff (Oslo), Emil Elg (Copenhagen), Kontrapunkt (Malmö), Marita Muukkonen (Helsinki), Ivor Stodolsky (Helsinki), Moderna Museet
 
Special thanks to the artist Gustav Hellberg for his generous contribution to this project. Many thanks also to Thomas Persson of Österlenreklam and Andrés Díaz García for their help and kindness in producing “The Invisible Faces of Europe”.
 
Diskussionen förs på engelska
 
Curaterat av
Marita Muukkonen & Ivor Stodolsky
Perpetuum Mobile
www.perpetualmobile.org
https://www.facebook.com/PerpetualMobile.org/
www.perpetualpavilion.org
 
I sammanarbete med
Moderna Museet, Malmö
Ola Billgrens plats 2–4, Malmö
http://www.modernamuseet.se/
 
Finansierat av
Nordisk Kulturfond
http://www.nordiskkulturfond.org/sv
SHARE:
Tweet This Share on Facebook Share on Google+ Share on Diaspora