Roma Mural WORKSHOP: Europas osynliga ansikten / Bidikhle Evropake facura / The Invisible Faces of Europe

TA DEL I WORKHOP i Romska Kulturcentret i Malmö, 21-29 November 2015

Europas osynliga ansikten

Utanförskapets insiders – Plurikulturalism i den samtida konsten och kulturen

”Det som ersätter osynlighet, är ett slags noggrant reglerad, segregerad synlighet.”
Stuart Hall

Plurikulturalism – en mångfald inte bara på gatorna, men även i sinnet.

I samarbete med Romska Kulturcentret i Malmö kommer Damian Le Bas och Delaine Le Bas att initiera en serie workshops med intentionen om ett kollektivt konstverk i det offentliga rummet. Det slutgiltiga verket kommer att bli en väggmålning som utförs i blandteknik, bestående av bland annat broderi samt textinslag, skapat på en offentlig plats i Malmös innerstad.

Ett nytt performanceverk skall också uppföras, baserat på de nuvarande villkoren som råder för romer i Malmö. Verkets utformning kommer att genomgående bygga på den input och de idéer som kommer att uppstå genom samtal med den lokala befolkningen. Romerna är fortfarande en av de mest demoniserade och «osynliga» grupperna i hela Europa. De ekonomiska och politiska kriser som delar upp Europa gör deras ställning i samhället ännu svårare än under tidigare decennier.

Projektet är del av en serie pågående konstverk vars syfte är att ifrågasätta denna ”osynlighet” och att söka skapa en annan diskurs om ”plurikulturalism” (ett begrepp som innefattar mer än ordet ”mångkulturalism”). Konstverket kommer att påbörjas som ett romerskt initiativ och avser att engagera en bredare grupp i syfte att starta en ny dialog.

Vi önskar att arbeta med så många människor som möjligt, och välkomnar deltagare från alla åldrar. Det är inte viktigt att vara ”bra på att göra konst” för att medverka i projektet.

Den 30-e november kommer ett seminarium på Moderna Museet att äga rum, där den speciella ”segregerade osynligheten” av romer i Malmö ifrågasätts, och där visioner för möjligheterna om en ny plurikulturalism kan debatteras.

Värdar är
Romska Kulturcentret i Malmö
Ystadsvägen 46, 4 vån, Malmö
http://www.rkcmalmo.se/

Curaterat av
Marita Muukkonen & Ivor Stodolsky
Perpetuum Mobile
www.perpetualmobile.org
https://www.facebook.com/PerpetualMobile.org/

I samarbete med
Moderna Museet, Malmö
Ola Billgrens plats 2–4, Malmö
http://www.modernamuseet.se/

Finansierat av
Nordisk Kulturfond
http://www.nordiskkulturfond.org/sv

SHARE:
Tweet This Share on Facebook Share on Google+ Share on Diaspora