Perpetuum Mobilen turvaresidenssimalli laajentuu Eurooppaan EU-tuella

Re-Build Refuge Europe -hanke on saanut EU:n Luova Eurooppa -ohjelman erillishaussa 200 000 euroa rahoitusta. Sen osana Perpetuum Mobile ry:n turvaresidenssimalli laajentuu Eurooppaan. Tunnustuksena työstään Perpetuum Mobile vastaanotti 12.10. Euroopan parlamentin myöntämän Euroopan kansalaisen palkinnon.

Turvaresidenssejä järjestetään poliittisen vainon kohteena oleville kuvataiteenalan ammattilaisille.

”Re-build Refuge avaa Helsinki-mallin residenssit Ateenassa ja Berliinissä paikallisten kumppaneiden kanssa. Turvaresidenssit ovat perinteisesti olleet kirjailijoille ja journalisteille. Me avaamme ovet kuvataiteen ammattilaisille”, kertoo Perpetuum Mobilen kuraattori Ivor Stodolsky.

Hanketta koordinoi European Alternatives (UK) ja Perpetuum Mobilen lisäksi siinä ovat kumppaneina mukana Asociacion Cultural Comenzemos Empezemos (ESP), Athensyn (GER) ja Statens museer for Världskultur (SWE). Muut kumppanit keskittyvät projekteihin pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kanssa.

Euroopan parlamentin palkitsema työ pohjana kansainväliseen laajentumiseen

Safe Haven Helsinki on poliittisen vainon kohteena oleville taiteen ammattilaisille tarkoitettu, Perpetuum Mobilen ja HIAP:in (Helsinki International Artist Programme) yhteistyöhanke, jota Perpetuum Mobile kuratoi ja Helsingin kaupunki rahoittaa. Turvaresidenssit tarjoavat taiteen ammattilaisille hengähdystauon kotimaan vaikeasta tilanteesta. Toiminnan puitteissa Perpetuum Mobile on kutsunut Suomeen muun muassa Erkan Özgenin(Diyabakir, Turkki), Jowan Safadin (Haifa, Israel), Ramy Essamin(Kairo, Egypti) ja Issa Tuoman(Aleppo, Syyria).

”Helsingissä olemme saaneet hienoja kokemuksia turvaresidenssitaiteilijoiden ja paikallisten taiteen alan toimijoiden yhteistyöstä. Näitä kohtaamisia jatketaan uusilla residenssipaikkakunnilla. Myös ihmisoikeusjärjestöt ovat tärkeitä kumppaneitamme”, sanoo kuraattori Marita Muukkonen Perpetuum Mobilesta.

Euroopan parlamentti myönsi tunnustuksena Perpetuum Mobilen Artists at Risk –toiminnalle kesällä 2016 Euroopan kansalaisen palkinnon Sirpa Pietikäisen ehdotuksesta. Yhdistyksen edustajat vastaanottivat palkinnon 12.10. Euroopan parlamentin palkintoseremoniassa Brysselissä. Euroopan kansalaisen palkinto on jaettu vuodesta 2008 lähtien projekteille ja aloitteille, jotka edistävät päivittäisellä työllään rajat ylittävää yhteistyötä sekä kansojen välistä yhteisymmärrystä Euroopan unionissa.

Tukea haki kaikkiaan 273 hanketta

EU:n Luova Eurooppa -ohjelman rahoitushaku pakolaisten kotouttamishankkeille oli auki keväällä 2016. Tukea haki 273 hanketta ja rahoitusta myönnettiin yhteensä 2,35 miljoonaa euroa 12 hankkeelle. Tuen määrä oli 174 000 – 200 000 euroa hanketta kohti. Yhteensä rahoitusta sai 62 eri organisaatiota, 20 maassa.

Rahoitetuissa hankkeissa levitetään jo olemassa olevia malleja kulttuurin keinoin tehtävään kotouttamistyöhön. Hankkeet luovat edellytyksiä myös pitkäjänteiselle yhteistyölle, sillä ne tuovat kulttuurin ja luovien alojen toimijat yhteen turvapaikanhakijoiden kanssa työskentelevien ruohonjuuritason toimijoiden ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Euroopan unionin Luova Eurooppa -ohjelma (2014–2020) tukee audiovisuaalisen alan, kulttuurialan ja luovien alojen eurooppalaista toimintaa ja yhteistyötä. Ohjelman tiedotusta ja neuvontaa hoitavat Luova Eurooppa -yhteyspisteet, joita on jokaisessa ohjelmamaassa. Suomessa Luova Eurooppa -yhteyspisteenä toimivat yhteistyössä Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO (Kulttuurin alaohjelman neuvontapalvelut) ja Suomen elokuvasäätiö (Median alaohjelman neuvontapalvelut).

CIMO on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla. Edistämme kansainvälistymistä monin eri tavoin. Koordinoimme harjoittelu-, vaihto- ja apurahaohjelmia ja vastaamme EU-ohjelmien toimeenpanosta ja tiedottamisesta Suomessa. Tuemme Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa ja teemme maailmalla tunnetuksi suomalaista koulutusta. Keräämme, tuotamme ja välitämme kansainvälistymistä koskevaa tietoa kansalaisille, eri alojen asiantuntijoille ja päätöksentekijöille. Unelmamme on aidosti avarakatseinen Suomi.

[From the press release by CIMO http://www.cimo.fi/ajankohtaista/mediatiedotteet/101/1/suomalaisen_perpetuum_mobilen_turvaresidenssimalli_laajentuu_eurooppaan_eu-tuella]

Tweet This Share on Facebook Share on Google+ Share on Diaspora